Żywotność: 1 tysiąc godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 74,4 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 74 kWh x 0,50 PLN =

Żywotność: 50 tysięcy godzin

Skuteczność świetlna: 1360 lumenów

Zużycie energii: 9,3 kWh
(w ciągu 744 godzin pracy - 31 dni - 24h/dobę)

Koszt prądu: 9 kWh x 0,50 PLN =

PLN
PLN
Klasyczna żarówka 100 WAT Nowoczesna żarówka LED 12,5 WAT
Rozwiązanie jasne
A efekty olśniewające

Technologie Oświetlenia LED Oferta Panel LED - Lampy LED Panel LED Comled Opty­ma-s 3000K

Panel LED - Lampy LED

Panel LED Comled Opty­ma-s 3000K

CGARM1321s

Pobierz PDF Zapytaj o cenę

PANEL LED Opty­ma-s jest al­ter­na­ty­wą dla tra­dy­cyj­nych opraw świe­tlów­ko­wych wbu­do­wa­nych w su­fi­ty gipsowe i sufity pod­wie­sza­ne typu arm­strong. Lampy LED-owe panelowe są za­le­ca­ne do po­miesz­czeń han­dlo­wych, biu­ro­wych i uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej o wy­so­ko­ści po­wy­żej 2,5-3 m. Ory­gi­nal­ny wy­gląd ze­wnętrz­ny oprawy LED i przezroczysty rozpraszacz z mikrosoczewkami nadają lampie atrakcyjny wygląd. Rozwiązanie optyki w Panelu przez zastosowanie mikrosoczewek to również mniejsze straty efektywnosści świetlnej - dzięki takiemu rozwiązaniu Lampa LED Optyma-s jest najbardziej energooszczędną LEDową oprawą w grupie oświetlenia sufitowego. Lampa LED Optyma-s mo­że być wmon­to­wa­na w su­fit pod­wie­sza­ny, pod­wie­szo­na na lin­kach lub przy­mo­co­wa­na bez­po­śred­nio do su­fi­tu. Ele­men­ty do mo­co­wa­nia i pod­wie­sza­nia są sprze­da­wa­ne osob­no.

  • Aluminiowo-plastikowa obudowa
  • Przezroczysty rozpraszacz (mikrosoczewki)
  • Zewnętrzny zasilacz
  • Stopień szczelności IP 40 (opcja IP 65)
Moc nominalna / pobór prądu z zasilaczem 32W / 37W
Temperatura światła (K) 3 000
Strumień świetlny (Lumen) 2600
Wymiary (mm) 595x595x12
Waga (kg) 2,1 kg
Klasa szczelności IP40
CRI -współczynnik oddawania barw >75 , opcjonalnie >80
Zasilanie 230 V AC
Gwarancja 3 lata lampa / 2 lata zasilacz
Zasilacz zewnętrzny w komplecie
Sugerowany zamiennik Oprawa rastrowa/świetlówkowa 72/90 W

Porównanie dotyczy oprawy świetlówkowej 4x18W wraz z balastem

Słownik tematyczny

Temperatura barwowa (barwa światła)

temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie tej samej chromatyczności, co promieniowanie rozpatrywane. Innymi słowy, jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła.

Chmura tagów

F.A.Q. Najczęstsze pytania

Czym jest dioda świecąca L.E.D. ?

Skrót L.E.D. - w rozwinięciu oznacza Lighting Emitting Diode / dioda emitująca światło.

Dioda świecąca L.E.D. jest elementem półprzewodnikowym, który pod wpływem przepływającego...

Zapraszamy do nowego serwisu:

Jonizator termoemisyjny